EURODOTACE 2023

EURODOTACE 2023

Dotace 2023 ve zkratce - technická pomoc


Tento text jsme vytvořili z informací z odkazů viz na konci stránky.
Zde je jen pár nejdůležitějších informací. S žádostí vám pomůžeme i na naší prodejně.!!


- Dotaci na pořízení nového zařízení v rámci opatření technická pomoc mohou získat chovatelé včel, jejichž datum registrace v ÚE vedené ČMSCH spadá do období před datem 31.12.2020. Tzn. kdo je registrován po 1.1.2021 nemá nárok na dotace).

-doklady musí být celkem nad 10.000 CZK.

-všechny doklady musejí pocházet z příslušného včelařského roku. Včelařský rok 2023 je období od 1. 1. 2021 do 31. 7. 2023.


Přesnější info:
https://www.vcelarstvi.cz/dotace/Zjednodušeně pro včelaře na koupi nového zboží:
musíte být více než 2 roky registrovaným včelařem
nakoupit zboží přes 10 000 CZK

 

Co je tedy v dotacích technická pomoc?

obrazek

 

Pro včelaře do 150 včelstev:
-Medomet ruční až 12 000 CZK. (kód zboží 4638, 6470, 4276, 4263)

-Medomet elektrický 30 000 CZK. (4506, 4509, 6447, 4653, 6445, 4566, 4648, 4548, 4548, 4563, 4675, 4970 atd..)

-Pastovací zařízení 18 000 CZK(kód zboží 4541,4955)

-Vidlička 6 000 CZK(kód zboží 4296, 6272, 4095...)

-Odvíčkovací zařízení elektrické 18 000 CZK ( Nůž elektrický USA kód zboží 4097),(kód zboží 4649, 6346, 4865)

-Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním 4 000 CZK (kód zboží 6495, 6327, 4988, 4372, 4101, 4540)

-Čerpadlo 18 000 CZK (kód zboží 6202, 4937) (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

-Zařízení pro získávání vosku 24 000 CZK( kód zboží 4471,4621,4577,6280) (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

-Úlová váha 12 000 CZK (6427,4776, 4109) s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg

...a mnoho dalšího.... :-)Dotace činí 80% skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé zařízení, nejvýše v částce dle tabulek níže, a celkem v maximální výši na všechna nová zařízení 150 000 Kč. Pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace.